Education

  • Nabízíme pronájmy prostor v moderním prostředí se špičkovým vybavením, bez poplatků za energie a s maximální podporou našich zaměstnanců.
  • Příležitost získat kontakty a navázat spolupráci s podnikateli.

BEA centrum Olomouc poskytuje ekonomické, manažerské a IT znalostní zázemí, které je přirozeným mostem mezi vědou, výzkumem a inovacemi.

Univerzitní město Olomouc disponuje mimořádným znalostním a vědecko-výzkumným potenciálem. Tento potenciál ve spojení s MVŠO (ekonomika, management, ICT, podnikání, inovace) vytváří silnou základnu pro realizaci výstupů z BEA konceptu, tedy akcelerace hospodářství nejen v regionu a ČR, ale i v zahraničí.

MVŠO sídlí v BEA centru Olomouc společně s vybranými expertními firmami a subjekty Univerzity Palackého. Tento znalostní potenciál budou realizovat různými způsoby.

Nejen experti z UP, ale i ostatní vědecko-výzkumné orgány jsou zvány ke spolupráci.

      V BEA centru Olomouc sídlí

      Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Soukromá neuniverzitní vysoká škola založená roku 2005, která připravuje budoucí experty v oborech Ekonomika a management (Bc., Ing.) a Informatika a systémové inženýrství (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc si klade za cíl poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti, které mohou být využity jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě a také v oblasti IT.