Business

  • Nabízíme pronájmy prostor v moderním prostředí se špičkovým vybavením, bez poplatků za energie a s maximální podporou našich zaměstnanců.

  • Příležitost navázat spolupráci se vzdělávacími institucemi s cílem společného řešení byznys inovací a inovačních projektů.

Podnikatelé v různých fázích přípravy či realizace svých projektů, zde mohou získat potřebné informace, přístup k know-how, expertní služby, navázat obchodní kontakty či nalézt odborníky pro své inovační týmy.

Spolupracujte s námi na rozvoji byznysu a inovací.

      V BEA centru Olomouc sídlí

      TESCO SW a.s.
Jedna z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci softwaru a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), monitorovací systémy strukturálních fondů, vnitřní integraci úřadu a služby systémové integrace. Společnost TESCO SW a.s. je investorem BEA centra Olomouc.

Den v TESCO SW

      Bohemian Fantasy s.r.o.
Olomoucká cestovní kancelář s 22letou tradicí, nabízející wellness pobyty, poznávací i pobytové zájezdy.

      Okresní hospodářská komora Olomouc
Okresní hospodářská komora Olomouc je prestižní podnikatelská organizace, která sdružuje podnikatele a hájí jejich zájmy.