Acceleration

Cílem BEA centra Olomouc je:

  • Podpora a spoluvytváření akcelerace v tržním prostředí.
  • Transfer know-how (konzultace, webináře, kurzy apod.).
  • Tvorba byznys inovací zaměřených na malé a střední podniky.
  • Spolupráce při zakládání startupů (ekonomicko-podnikatelská oblast, poradenství pro firmy apod.)
  • Ekonomicko-manažerská koncetrace pro malé a střední podniky

Využívá spolupráci mezi firmami a znalostní základnou nejen partnerů z BEA centra Olomouc, ale i firem z regionu a vysokých škol v ČR a zahraničí.