V BEA campusu Olomouc proběhla další akce z cyklu Česko-izraelské inovační dny

Dne 27. listopadu se na půdě BEA campusu Olomouc uskutečnila další akce z cyklu Česko-izraelské inovační dny. Obdobně jako minulá událost i ta nedávná se zaměřovala na posílení hospodářské a vědecko-výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem s cílem přínosu reálných obchodních možností.

Aktuální setkání, na kterém vedle zástupců TESCO SW v čele s generálním ředitelem Josefem Tesaříkem vystoupili i Jan Marek (ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace na Úřadě vlády), Hana Chlebná (ředitelka Odboru generování projektů v organizaci CzechInvest) či Marek Vaculík z partnerského Olomouckého klastru inovací, se zabývala zejména využitím informačně-komunikačních technologií ve sféře zdravotnictví.

I proto se do celého projektu aktivně zapojují partneři jako Fakultní nemocnice Olomouc či Lékařská a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc za účelem seznámení se s úrovněmi implementace informačních technologií ve vybraných zdravotnických zařízeních.

Důraz se kladl zejména na integraci nejrůznějších technologických postupů například v pracovních procesech, dokumentaci, diagnostice, výzkumu léčebných procesů, infrastruktuře a samozřejmě také v potřebných přístrojích.

Veškeré tyto záležitosti se budou aktivně řešit v průběhu příštího roku, kdy má spolupráce mezi těmito subjekty posilovat.