Hospodářská komora bude spolupracovat s MVŠO

Okresní hospodářská komora Olomouc (OHKO) podepsala v pátek 25. ledna memorandum o spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc (MVŠO). Jeho cílem je podpora hospodářského rozvoje olomouckého regionu v oblasti profesně zaměřeného vzdělávání, podpory inovačních procesů a transferu know-how.

„Jde nám nejen o znalostní podporu podniků, ale i o výchovu nastupující generace podnikatelů a manažerů, jak na středních školách, tak především při studiu na MVŠO, která postupně buduje tzv. Olomouc Business School,“ říká docentka Jarmila Zimmermannová rektorka MVŠO. Spolupráce mezi MVŠO a OHKO bude mít formu přednášek, workshopů a poskytování expertních služeb u konkrétních firem či organizací.

„Mezi podnikateli je velký zájem o transfer know-how, ke kterému by tato spolupráce měla přispět díky zahraničním zkušenostem MVŠO,“ říká předseda představenstva OHKO Vlastimil Navrátil.

Podpisu memoranda se zúčastnil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. „Jsem rád, že tato iniciativa reaguje na koncepci české vlády, jejímž cílem je formou znalostních a inovačních center podpořit transformaci českého hospodářství,“ uvedl Vladimír Dlouhý.