BEA centrum Olomouc

Inovační cesta k úspěchu regionu v globalizovaném světě

       Vize      

  • Inovace tvoří nový svět a podporuje hospodářský rozvoj regionu.

  • Naším cílem je vytvořit platformu inspirující a rozvíjející inovace.

  • BEA centrum Olomouc je prostor, kde se mladí, vědci z univerzitního města a podnikatelé mohou setkávat a rozvíjet spolupráci.

Business

Pokračující koncentrace poradenských a expertních firem.

Zajištění služeb a produktů pro tržní ekonomiku kraje.

Průzkumy zaměření na malé a střední podniky kraje.

Education

Rozvoj spolupráce se zahraničními vysokými školami.

Usilovný rozvoj excelence pro olomoucký region.

Celoživotní vzdělávání ve vazbě na profesní potřeby hospodářství regionu

Acceleration

Rozvoj podpory podnikavosti žáků ZŠ, SŠ a studentů VŠ.

Realizace koučovacích procesů pro malé a střední podniky.

Realizace aktivit společenské odpovědnosti firem (CSR).

     KLÍČOVÉ AKTIVITY     

Práce s mladými spoluobčany (zvyšování tržní gramotnosti, podpora podnikavosti).

Transfer manažerského a ekonomického know-how, výchova hospodářské a vlastnické reprezentace kraje.

Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj inovací.

Spolupráce při definování a rozvoji hospodářské struktury kraje.

Rozvoj etiky podnikání, spolupráce na formování hodnotových rámců mladé generace.

       NAPSALI O NÁS