Esejisticko prezentační soutěž pro studenty středních škol

„V Olomouckém kraji jsem doma.
A vždycky budu!”
Partneři soutěže
MVŠO
TESCO SW
Olomoucký kraj
Olomouc

BEA CPP
Bohemian Fantasy
Okresní hospodářská komora

Základní informace

Přihlaste se do esejisticko-prezentační soutěže,
která je určena pro všechny studenty středních škol v Olomouckém kraji.
A získejte hodnotné ceny partnerů soutěže.

Jak na to?

Utvořte tým, vyberte si téma, napište esej na jedno ze zadaných témat a zašlete nám jej e-mailem na info@beacpp.cz.

Z každé kategorie vybereme tři nejlepší týmy, které budou mít možnost prezentovat své téma ve velkém finále v BEA campusu Olomouc.

Soutěže se mohou účastnit dvou až tříčlenné týmy. Každý student může být účastníkem pouze jednoho týmu.

Soutěž organizuje BEACPP4OK o.p.s.

Soutěžní pravidla

Pro komplexnost informací o soutěži si PŘEČTĚTE celá pravidla soutěže, která jsou pro všechny závazná.

Workshopy

Všichni finalisté získají interaktivní workshop prezentačních dovedností pod vedením odborníků z MVŠO a lektorů BEA centra Olomouc a balíček upomínkových dárkových předmětů garantů soutěže.

Rychlý kontakt

Termíny

Časový harmonogram:

23. února   uzávěrka zasílání esejů
9. března   vyhlášení finalistů
13. března     workshopy pro finalisty
28. března   prezentační finále

Témata
soutěže

Cesta k domovu aneb Jak historie ovlivňuje ráz našeho města?

Skvostné památky dávné minulosti, malebné centrum města a okouzlující historické panorama Olomouce, stopy Římanů, knížat, králů, Mozarta nebo třeba okupantských vojsk, tradiční folklór i nezaměnitelné nářečí – co všechno ovlivňuje ráz Olomouce? Inspirativní historie města v kontrastu s dynamicky se rozvíjející moderní metropolí - jak vnímáte územní proměny města?

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je Statutární město Olomouc

 

Top 5 Olomouckého kraje pro můj spokojený život

V čem je Olomoucký kraj přínosný pro váš život? Čeho si ceníte nejvíce? Prosperující centrum regionu, tradiční výroba na Hané, centra zábavy a kultury, kvalitní školy a pestrý studentský život univerzitního města, malebná příroda, zeleň i rozkvetlé zahrady v srdci metropole, bohaté sportovní vyžití, pestrá nabídka služeb, moderní infrastruktura a mnohá lákadla cestovního ruchu – náš domov má mnoho tváří. Jaké hodnoty, objekty, možnosti, činnosti jsou důležité právě pro vás?

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je Olomoucký kraj

 

On-line podnikání rozšiřující podnikatelské příležitosti regionu

Co stojí za úspěchem mladých podnikatelů, kterým k vydělávání nadprůměrných částek stačí pouze notebook a připojení k internetu? Sledujete příběhy úspěšných start-up podnikatelů? Přemýšlíte, který podnikatelský nápad by vám mohl nastartovat kariéru úspěšného businessmana? Které inovace nejvíce ovlivní svět e-commerce? Jak mohou nové trendy v podnikání napomoci rozvoji našeho kraje?

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je Okresní hospodářská komora Olomouc

 

Digitální JÁ vs. reálné JÁ aneb Jak může má stopa v digitálním světě ovlivnit mé studium a kariéru?

Zamýšlíte se občas nad tím, zda je vaše počínání na internetu a sociálních sítích bezpečné? Asi ano. A zda vaše digitální stopa může nějak ovlivnit vaše budoucí záměry? Co teprve dotaz na možnost, že by náš „virtuální otisk“ nežádoucím způsobem upravil někdo cizí? Takřka neomezené možnosti komunikace nelimitované prostorem, ve kterém se právě nacházíme, ale také rizika ve světě moderních technologií – jaký názor k této problematice zaujímáte?  

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je Moravská vysoká škola Olomouc

 

IT a umělá inteligence

Ocitáme se na prahu doby, ve které je OUT vše, co není SMART, a naopak COOL vše, co se vymyká chápání generace tzv. „staré školy“. Jak vnímáte aktuální trendy světa moderních technologií? Umíte si představit svět bez internetového připojení? Rozumí rodiče a vaši učitelé „cizí řeči“, ve které komunikujete se svými vrstevníky? Jak bude vypadat svět za 30 let? Naplní se scénáře sci-fi filmů? Jak umělá inteligence ovlivní trh práce, zaměstnanost a obecně prosperitu regionu?

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je společnost Tesco SW

 

Škola mých snů připravená pro vzdělávání 4.0

Jak moc se musí změnit vaše škola, aby vyhovovala konceptu moderního vzdělávání v digitální době? Převezmou děti budoucnosti odpovědnost za svůj rozvoj, pokud fyzická přítomnost ve škole bude jen jednou z možností vlastního vzdělávání? Může intuitivní software konkurovat osobnímu přístupu, znalostem a zkušenostem učitele? Jak by měla vypadat ideální výuka?

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je společnost BEACPP4OK

 

Toulky po Olomouci se strojem času

Co byste si přáli vidět a zažít v daleké či nedávné minulosti? Nebo nastavili byste raději stroj času do budoucnosti? Jak bude náš současný domov vypadat za padesát nebo sto let? Nechte se pozvat na výlet v čase, těšíme se na vaše zážitky.

Esej by měla obsahovat zamyšlení, zhodnocení a vyplývající závěr.

Garantem této kategorie je cestovní agentura Bohemian Fantasy

partneři a ceny

 • Olomouc 

  Téma 1: Cesta k domovu aneb Jak historie ovlivňuje ráz našeho města?

  Vítězové této kategorie získají věcné ceny.

  Statutární město Olomouc — soutěž podporuje náměstek primátora Statutárního města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek.

 • Moravská vysoká škola Olomouc 

  Téma 2: Digitální JÁ vs. reálné JÁ aneb Jak může má stopa v digitálním světě ovlivnit mé studium a kariéru?

  Členové vítězného týmu získají stipendium v hodnotě školného na 1 semestr bakalářského studia libovolného studijního programu (platnost 5 let).

  Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO) je soukromá vysoká škola neziskového charakteru se zaměřením na ekonomiku, management a podnikání.

 • TESCO SW a.s.

  Téma 3: IT a umělá inteligence

  Členové vítězného týmu v této kategorii získají věcné ceny.

  TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií ve svém regionu i v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT.

 • Okresní hospodářská komora Olomouc

  Téma 4: On-line podnikání rozšiřující podnikatelské příležitosti regionu

  Členové vítězného týmu v této kategorii získají věcné ceny.

  Okresní hospodářská komora Olomouc je prestižní podnikatelská organizace, která podporuje podnikání, odborné vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti.

 • BEACPP4OK

  Téma 5: Škola mých snů připravená pro vzdělávání 4.0

  Členové vítězného týmu v této kategorii získají možnost zdokumentovat pojetí své eseje do podoby reportáže natočené profesionály z multimediálního centra BEA campus channel, a to v prostředí vlastní školy.

  BEACPP4OK je neziskovou organizací podporující rozvoj kompetencí k podnikavosti v Olomouckém kraji.

 • BohemianFantasy

  Téma 6: Toulky po Olomouci se strojem času

  Členové vítězného týmu v této kategorii získají slevové poukazy na nabízené zájezdy.

  Bohemian Fantasy je prestižní cestovní kancelář působící v Olomouckém kraji.

 • Olomoucký kraj

  Téma 7: Top 5 Olomouckého kraje pro můj spokojený život

  Členové vítězného týmu v této kategorii získají věcné ceny.

  Olomoucký kraj — kategorie je podporována prostřednictvím náměstka hejtmana Ladislava Hynka.

Oceněna bude také střední škola s největším počtem zaslaných esejů.

Speciální cenu publika získá tým s největším počtem hlasů od diváků přítomných na velkém prezentačním finále.

Fotogalerie 2017

Fotogalerie 2016

Fotogalerie 2015

Fotogalerie 2014

Fotogalerie 2013

Fotogalerie 2012